Soms lijkt het duidelijk wat iemand nodig heeft, maar blijkt dit nog niet in alle gevallen zo voor de hand liggend te zijn. Bijvoorbeeld, iemand met overgewicht die bij mij komt om af te vallen. Ze heeft van alles gedaan, elke dieet, shakes, sportschool, personal coach, maar afvallen,  ho maar.

Soms ligt de oplossing niet zo voor de hand, maar in de diepte.
Om de diepte in te gaan heb je verschillende mogelijkheden, je kunt tijdens de hypnose het onbewuste vragen stellen. Vragen als, is het probleem gerelateerd aan iemand anders, bijvoorbeeld loyaliteit aan een van de ouders. Is er sprake van ziektewinst, heeft het probleem voordelen. Is er sprake van zelfbestraffing, is jou ingeprent dat je niet goed genoeg bent, dat je het altijd fout doet. Zijn er traumatische gebeurtenissen die te maken hebben met het probleem. Antwoorden op die vragen sturen je al een bepaalde richting uit.

Je kunt ook. regressie inzetten om bij de bron van het probleem te komen. Terug gaan in de tijd, wanneer begon het probleem zich te manifesteren. Wat speelde er toen?

Je kunt ook eens kijken hoe zit het met de persoon zijn relaties. Bepaalde relaties kunnen heel beknellend zijn. Dan is het nodig om met relatiekoorden te gaan werken. We kunnen relatiekoorden veranderen of zelfs doorbreken.

Dieptewerk is dus echt de diepte ingaan met de informatie die je krijgt van de cliënt. Samen bepaal je welke aanpak het best passend is. Het kan heel belangrijk zijn om de oorzaak helder te krijgen. Zeker als mensen al heel veel gedaan hebben om hun problemen aan te pakken maar er niet grip op krijgen.

Het voordeel van de hypnose bij deze sessies is dat je de vragen die ik stel niet bewust beantwoord. Je onbewuste antwoord en die heeft zoveel meer informatie tot zijn beschikking. Je onbewuste neemt zoveel meer waar dan je bewustzijn. Dat wordt bijvoorbeeld duidelijk als je twee mensen dezelfde treinreis laat maken en ze later verslag doen van wat ze gezien hebben. Je kijkt vanuit jouw referentiekader en vanuit jouw interesse op dat moment. Daarom krijg je van de één een heel nader verhaal te horen dan van de ander. Terwijl het onbewuste veel meer onbevooroordeeld en kritiekloos waarneemt. Er is dus veel meer informatie tot je beschikking als je die onbewuste informatie kunt inzetten. Dat maakt de hypnotherapie ook zo bijzonder. Je kunt de diepte in, heel ver de diepte in.