Kinderen met dyslexie kunnen niet goed meekomen in het schoolsysteem. Ze snappen het zelf ook niet, maar het gaat gewoon niet. Ze krijgen lage cijfers, extra hulp, ze vallen op en vallen buiten de boot. Ze krijgen veel negatieve reacties, die dagelijks bevestigd worden. Heel veel kinderen krijgen daardoor een laag zelfbeeld, faalangst, negatieve mindset, stress en ze raken gedemotiveerd. Inzet wordt immers nauwelijks beloont en progressie is er bijna niet. Probeer dan maar eens met plezier naar school te gaan.

Als je dyslexie hebt ben je niet dom!

Natuurlijk niet, je bent creatief, denkt in unieke oplossingen, je denkt in plaatjes dus je brein gaat razendsnel! Je bent niet dom en het is heel belangrijk dat je dat goed weet! Tijdens deze sessie ga ik je dat laten voelen. Jij hebt dyslexie nou en?

Wil je een afspraak? Mail of bel T 0515 44 35 88

Hypnotherapie bij dyslexie.

Alles wat je  een paar keer herhaalt kan een vast patroon worden. Dat systeem gebruiken ze ook op school. Je oefent door tot je het opgeslagen hebt in je onbewuste. Maar… bij dyslexie werkt het automatiseren niet altijd. Bijvoorbeeld tafels, komen er NIET in, hoe vaak je ook herhaalt. Frustratie, wanhoop en de overtuiging dat je het toch niet kunt blokkeert je. Je zet jezelf op slot. Het wordt tijd dat jij je mindset zet op Go en gaat leren zoals dat bij jou past!

Dat kan ik je leren, leren.
Dyslectici zijn beelddenkers, soms in combinatie met hooggevoeligheid HSP, ADHD, ADD of ASS. Met een powersessie kan ik een kind helpen faalangst om te zetten in een reëel zelfbeeld, beter kunnen concentreren, langer kunnen focussen op je werk en anders omgaan met geluiden.

Van negatief naar positief!

Een negatieve mindset is heel vervelend en kan een kind enorm ongelukkig maken. Ik kan je heel veel handige tips en trucs meegeven, zowel voor het kind als voor de ouders.

Ik kan dyslexie niet laten verdwijnen, maar je kunt er gemakkelijker mee omgaan. Marijke.

Ik heb alles in huis!

Bij deze sessies maak ik gebruik van mijn ervaring als leerkracht, dyslexiecoach én moeder van een dyslectisch kind. Ik weet uit ervaring hoe erg een kind gebukt kan gaan onder de gevolgen van dyslexie.
Dyslexie is een gave die vaak als een beperking wordt gezien en ervaren. Dat is niet nodig, grote denkers en ontdekkers zijn heel belangrijk voor onze wereld. Heel veel belangrijke beroemde mensen zijn dyslectisch. Mensen die buiten de geijkte paden denken hebben een heel belangrijke functie, die moeten we behouden. Het zijn onze ontwikkelaars, creatieve geesten en grote denkers. Albert Einstein om er een te noemen.
Dyslexie is een gave, die mag er zijn!

Wil jij meer rust rondom je dyslexie? Wil je de gevolgen van dyslexie reduceren? Wil jij beter leren omgaan met dyslexie? Wil je van je faalangst af? Wil je balans en rust in je leven? Wil jij je beter concentreren? Neem dan contact met mij op. 

Klik hier en maak een afspraak.