Gedragstherapie ACT is erop gericht om je mentale veerkracht te versterken.
Het is een effectieve therapievorm waarmee je in korte tijd verandering op gang brengt. ACT is no-nonens, praktisch en goed te begrijpen. Ook is er ruimte voor humor.

Het is een programma gericht op dat wat je wel wilt! Heel anders dan andere aanpakken dus. Je leert je aandacht te vestigen op iets wat voor je werkt. Geen lange praatsessies maar praktische sessies met veel oefeningen en verhalen die je inzicht geven.

Het doel is mentale veerkracht vergroten.

Ik gebruik hiervoor graag de metafoor van de duikelaar, het kinderspeelgoed dat alle kanten uit kan bewegen en steeds weer overeind komt. Zo kan je ook in het leven staan. Je kunt dieptepunten hebben en weer terugveren. Je kunt meebewegen met geluk en fijne momenten en steeds kom je weer terug in je eigen kracht. Dat punt wat mensen “gewoon”noemen. Wat eigenlijk de meest ultieme staat van zijn is maar die we zwaar onderwaarderen. Gewoon zit ook op het randje van bewust en onbewust.

Je hebt veerkracht nodig om met de bewegingen van het leven om te gaan. Je hebt geluk nodig om je goed te voelen. Je hebt vertrouwen nodig om het leven in te stappen. Iedereen maakt periodes van angst en zorgen, boosheid en teleurstelling, verdriet en depressie mee. Hoe je hiermee omgaat wordt grotendeels bepaald door oude patronen en mechanieken. Maar als die niet meer voor je werken dan sta je stil.

Stap uit je hoofd, kom terug in het leven.

Heb je te maken met chronische vermoeidheid, angst, hyperventilatie, spanningsklachten, eetproblemen, burn-out, of wil je krachtiger in het leven staan, dan is ACT iets voor jou. ACT kan als zelfstandige therapie vorm maar ook onderdeel zijn van de aanpak om jouw psychische kracht en weerbaarheid te vergroten. Laten we onze aandacht vestigen op meer dan het deel, maar laten we vooral holistisch kijken naar wat je nodig hebt. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst.

ACT, Acceptance and commitment Therapy.

Belangrijke woorden hiervoor zijn; contact in het hier en nu. Accepteren van gevoel, gedachten en omstandigheden. Loskoppelen van gedachten en emoties die je uit balans brengen. Uit die oude patronen stappen en een flexibele levenshouding creëren. Je waarden hoog op je prioriteitenlijst zetten en er naar gaan leven. Doen wat belangrijk voor je is.

Het vergroten van levenskracht.

Als je holistisch kijkt naar problemen, pijn of ziekte, dan zijn het signalen. Ergens is sprake van onbalans. De aandacht gaat uit naar het signaal, wat geeft het aan. Ons brein, ons onbewuste, is sterk in het aanleggen van netwerken van gedachten en emoties. Het koppelt, het legt verbindingen, het linkt en associeert. Hierdoor leert het brein gedrag aan. Maar daarin maakt het ook fouten door vooruit in te vullen, aannames en vervormingen van de realiteit.

Wat zijn jouw waarden?

Het tegenovergestelde is waardeloos. We hebben meestal minder moeite die dingen op te noemen. Wat zijn waarden die je belangrijk vind in de omgang met elkaar. Wat zijn waardevolle dingen die je met je zintuigen ervaart. Kijk eens in je levensverhaal naar de waardevolle dingen die je hebt meegemaakt.

Gedragstherapie en meer.

Een vleugje gedragstherapie, met een wolkje systeemtherapie, een stukje deeltherapie en hypnotherapie, een beetje levenservaring aangevuld met alles wat jij meebrengt aan kennis en ervaring is een mooie recept voor “Meer geluk in je leven”

Klik hier en maak een afspraak.